Składowa 11, 15-399 Białystok (przy stacji Paliwko)
85 878 27 30 lub kom: 730 704 388
psycholog@psychologkpkm.pl
O NAS

Pracownia Psychologiczna Jolanta Olszewska oferuje kompleksowe badania między innymi: kierowców zawodowych, kierowców sportowych (rajdy, wyścigi PZM), badania z zakresu styczności z bronią itp.

Załogę firmy stanowi solidna wykwalifikowana kadra z życzliwym Qi wyrozumiałym podejściem do klienta.

Badania przeprowadzane są na specjalistycznym sprzęcie spełniającym aktualne standardy.

Pracowania została wpisana7 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod numerem 20.72/1.

Oferujemy szeroki wachlarz usług psychologicznych

BADANIA KIEROWCÓW
– wszystkich kategorii prawa jazdy
– kierowców podwyższających kategorie prawa jazdy
– osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (kierujących pojazdami służbowymi)
– pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
– skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych
– skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
– skierowanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
– skierowanych przez lekarza
– badanie na olśnienie i widzenie w mroku
– przewożących materiały niebezpieczne
– instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
– ubiegających się o licencje rajdową lub wyścigową PZM
– badania predyspozycji psychomotorycznych na życzenie klienta
BADANIA DO ” POZWOLEŃ NA BROŃ”
– stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, kuratora zawodowego
– stanowisko detektywów i kandydatów na detektywów
– w ramach obowiązków zawodowych
– osób ubiegających się o pozwolenie na broń, które nie jest związane z wykonywanym zawodem
– pozwolenie na broń myśliwską, sportową
– osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
– stanowisko inspektorów i kandydatów na inspektorów transportu drogowego
– strażników gminnych (miejskich)
– osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie bronią i materiałami niebezpiecznymi
BADANIA OPERATORÓW
– wózków widłowych
– ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego: żurawi, dźwigów, spycharek, koparek, ładowarek i innych maszyn drogowych
– osób wykonujących pracę na wysokościach
– suwnic, podnośników i platform hydraulicznych
– osób wykonujących zawód o szczególnych wymaganiach psychofizycznych
– osób wykonujących pracę z zakresu zabezpieczania technicznego
STAŁA WSPÓŁPRACA
Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy z naszą pracownią.

PRZEBIEG BADANIA

Przygotowanie do badania:

– należy przybyć na badanie wypoczęty i zdrowy
– 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu lub innych środków obniżających sprawność

Na badanie należy zabrać:

– skierowanie na badanie (jeżeli zostało wydane)
– prawo jazdy (dotyczy kierowców)
– dowód osobisty
– okulary (w razie konieczności)

Przebieg badania:

– sprawdzenie tożsamości osoby badanej
– ustalenie celu badania
– wypełnienie ankiety stanowiącej wywiad
– wypełnianie testów psychologicznych i kwestionariuszy
– także udział w badaniach aparaturowych
– podsumowanie wyników badania
– wydanie dokumentu o wyniku badania

Pracowania Psychologiczna Jolanta Olszewska
(przy stacji Paliwko)

ul. Skłądowa 11
15-399 Białystok
NIP: 542-101-79-79

tel. 85 878 27 30
kom. 730 704 388
e-mail: psycholog@psychologkpkm.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

*pole wymagane
Podając maila akceptujesz Politykę Prywatności