Składowa 11, 15-399 Białystok (przy stacji Paliwko)
85 878 27 30 lub kom: 730 704 388
psycholog@psychologkpkm.pl
O NAS

Pracownia Psychologiczna Jolanta Olszewska oferuje kompleksowe badania między innymi: kierowców zawodowych, kierowców sportowych (rajdy, wyścigi PZM), badania z zakresu styczności z bronią itp.

Załogę firmy stanowi solidna wykwalifikowana kadra z życzliwym i wyrozumiałym podejściem do klienta.
Badania przeprowadzane są na specjalistycznym sprzęcie spełniającym aktualne standardy.
Pracowania została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod numerem 20.72/1.

Oferujemy szeroki wachlarz usług psychologicznych

BADANIA KIEROWCÓW
– wszystkich kategorii prawa jazdy
– kierowców podwyższających kategorie prawa jazdy
– osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (kierujących pojazdami służbowymi)
– pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
– skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych
– skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
– skierowanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
– skierowanych przez lekarza
– badanie na olśnienie i widzenie w mroku
– przewożących materiały niebezpieczne
– instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
– ubiegających się o licencje rajdową lub wyścigową PZM
– badania predyspozycji psychomotorycznych na życzenie klienta
BADANIA OSÓB
– na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, kuratora zawodowego
– na stanowisko detektywa i kandydatów na detektywów
– w ramach obowiązków zawodowych
– ubiegających się o pozwolenie na broń, które nie jest związane z wykonywanym zawodem lub pozwolenie na broń myśliwską, sportową
– ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
– na stanowisko inspektorów i kandydatów na inspektorów transportu drogowego
– na stanowisko strażnika gminnego/miejskiego
– zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie bronią i materiałami niebezpiecznymi
BADANIA OPERATORÓW
– wózków widłowych
– ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego: żurawi, dźwigów, spycharek, koparek, ładowarek i innych maszyn drogowych
– osób wykonujących pracę na wysokościach
– suwnic, podnośników i platform hydraulicznych
– osób wykonujących zawód o szczególnych wymaganiach psychofizycznych
– osób wykonujących pracę z zakresu zabezpieczania technicznego
STAŁA WSPÓŁPRACA
Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy z naszą pracownią.

PRZEBIEG BADANIA

Przygotowanie do badania:

– należy przybyć na badanie wypoczętym i zdrowym
– 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu lub innych środków obniżających sprawność

Na badanie należy zabrać:

– skierowanie na badanie (jeżeli zostało wydane)
– prawo jazdy (dotyczy kierowców)
– dowód osobisty
– okulary (w razie konieczności)

Przebieg badania:

– sprawdzenie tożsamości osoby badanej
– ustalenie celu badania
– wypełnienie ankiety stanowiącej wywiad
– wypełnianie testów psychologicznych i kwestionariuszy
– udział w badaniach aparaturowych
– podsumowanie wyników badania
– wydanie dokumentu o wyniku badania

Pracowania Psychologiczna Jolanta Olszewska
(przy stacji Paliwko)

ul. Składowa 11
15-399 Białystok
NIP: 542-101-79-79

tel. 85 878 27 30
kom. 730 704 388
e-mail: psycholog@psychologkpkm.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

*pole wymagane
Podając maila akceptujesz Politykę Prywatności